ŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP

Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP
Piotr Średniawa

Opis działalności izby:

Dane kontaktowe

ul. 3-go Maja 11, 40-096 Katowice
+48 32 253 01 27
fax +48 32 253 06 82
slaska@izbaarchitektow.pl
http://slaska.iarp.pl/
https://www.facebook.com/slaska.iarp