CZĘSTOCHOWSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W CZĘSTOCHOWIE

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie
mgr farm. Przemysław Orlikowski

Opis działalności izby:

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska powstała w lutym 1992 roku, liczy obecnie ponad 530 członków. Obejmuje swym zasięgiem: M.Częstochowa oraz powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, pajęczański, oleski. Podstawowym zadaniem samorządu aptekarskiego jest sprawowanie pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu aptekarza – prowadzenie rejestru farmaceutów oraz przyznawanie prawa wykonywania zawodu. Ponadto Izba reprezentuje indywidualne
i zbiorowe interesy jej członków, organizuje doskonalenie zawodowe. Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska współdziała z organami administracji publicznej oraz innymi organizacjami w sprawach: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych i dyżurów nocnych, opiniowania – wydania zezwolenia na prowadzenie apteki i wydania rękojmi
na kierowanie apteką lub hurtownią farmaceutyczną.

Dane kontaktowe

ul. Waszyngtona 28m7, 42-200 Częstochowa
+48 34 365 16 78
oia.czestochowa@wp.pl
http://www.czestochowa.oia.org.pl

Motto:

Salus aegroti suprema lex

Motto ORA w Częstochowie na VIII kadencję