OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH W KATOWICACH

Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
r.pr. Katarzyna Jabłońska

Opis działalności izby:

Główne działania OIRP w Katowicach wpisują się w rolę samorządu wynikającą z ustawy o radcach prawnych. Jest to przede wszystkim:
• udział w zapewnianiu warunków do wykonywania ustawowych zadań radców prawnych;
• reprezentowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich oraz ochrona ich interesów zawodowych;
• współdziałanie w kształtowaniu i sprawowaniu prawa;
• przygotowywanie aplikantów radcowskich do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego oraz doskonalenie zawodowe radców prawnych;
• nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu przez radców prawnych i aplikantów radcowskich;
• prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania pomocy prawnej.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach stara się również integrować środowisko radców prawnych zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i poprzez organizację wydarzeń naukowych, kulturalnych oraz sportowych o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym, w których udział biorą prawnicy bez względu na specjalizację zawodową.

Dane kontaktowe

ul. Kościuszki 223c, 40-600 Katowice
+48 32 354 00 42
+48 32 354 00 42
biuro@oirp.katowice.pl
http://www.oirp.katowice.pl
http://www.facebook.com/OIRP-w-Katowicach-1443261275977394/