BESKIDZKA IZBA LEKARSKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej
lek. Radosław Piwowarczyk

Opis działalności izby:

Beskidzka Izba Lekarska powstała w 1990 roku, liczy 3721 członków. Podstawowym zadaniem tego samorządu jest sprawowanie pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty. Beskidzka Izba Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów, dba o doskonalenie zawodowe poprzez prężnie działający Ośrodek Kształcenia Medycznego. Na obszarze swojego działania prowadzi rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej. Beskidzka Izba Lekarska reprezentuje indywidualne i zbiorowe interesy jej członków. Współdziała z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących warunków wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Ponadto prowadzi działalność ubezpieczeniową MEDOCHRONA oferując na bardzo dobrych warunkach finansowych profesjonalne ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów.

Dane kontaktowe

ul. Bystrzańska 23, 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 815 03 12
sekretariat@bil.bielsko.pl
http://www.bil.bielsko.pl/
https://www.facebook.com/Beskidzka-Izba-Lekarska/

Motto:

"Chciałbym żeby każdy Członek Beskidzkiej Izby Lekarskiej mówiąc o Izbie, mówił „Nasza Izba”

Motto Prezesa ORL na IX kadencję