ŚLĄSKA IZBA LEKARSKA W KATOWICACH

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
dr n. med. Tadeusz Urban

Opis działalności izby:

Śląska Izba Lekarska powstała w 1989 roku, liczy 17018 członków. Podstawowym zadaniem tego samorządu jest sprawowanie pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty. Ponadto Izba reprezentuje indywidualne i zbiorowe interesy jej członków, organizuje doskonalenie zawodowe, przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów. Na terenie swojego działania Śląska Izba Lekarska prowadzi także rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej oraz opiniuje warunki pracy i płac tej grupy zawodowej. Śląska Izba Lekarska współdziała z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi, oraz innymi organizacjami w kraju i za granicą w sprawach dotyczących warunków wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.

Dane kontaktowe

ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice
+48 32 60 44 253 32
+48 60 44 257
sekretariat@izba-lekarska.org.pl
http://www.izba-lekarska.org.pl
http://www.facebook.com/SlaskaIzbaLekarskaMlodziLekarze/

Motto:

Torować drogę dla najlepszych, wspierać najmłodszych, nie zapominać o naszych mistrzach i nauczycielach

Motto prezesa ORL na VI i VII kadencję