IZBA NOTARIALNA W KATOWICACH

Prezes Rady Izby Notarialnej w Katowicach
not. Wojciech Małachowski

Opis działalności izby:

Izba Notarialna w Katowicach powstała w 1992 roku i zgodnie z Ustawą Prawo o notariacie skupia wszystkich notariuszy prowadzących kancelarie notarialne w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Dane kontaktowe

ul. Poniatowskiego 23, 40-055 Katowice
+48 32 205 05 08
rin@notariat.katowice.pl
http://www.notariat.katowice.pl
http://www.facebook.com/Izba-Notarialna-w-Katowicach-1572379693070898

Motto:

„Lex est quod notamus” - To co piszemy, stanowi prawo