ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA W KATOWICACH

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach
dr n. farm. Justyna Kaźmierczak

Opis działalności izby:

Śląska Izba Aptekarska w Katowicach powstała w 1991 r., jako samorząd zawodu aptekarskiego. Obecnie zrzesza ponad 3300 członków.
Zadaniem samorządu aptekarskiego jest w szczególności reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona jego interesów, a także współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego.
Śląska Izba Aptekarska w swoich działaniach między innymi stwierdza prawa wykonywania zawodu aptekarza, prowadzi rejestr farmaceutów, wydaje opinie w sprawach rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydatów na kierowników oraz udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni. Ponadto prowadzi i monitoruje szkolenia dla farmaceutów w ramach ciągłych szkoleń.

Dane kontaktowe

ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice
+48 32 608 97 60
+48 32 608 97 69
katowice@oia.pl
http://www.katowice.oia.pl
http://www.facebook.com/SlaskaIzbaAptekarska/

Motto:

Salus aegroti suprema lex - zdrowie chorego najwyższym prawem