AKTUALNOŚCI ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

sierpień 18, 2023

Posiedzenie Śląskiego Forum – 19.06.2023 r.

19 czerwca 2023 r. o godz. 16.00 odbyło się posiedzenie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.

W trakcie spotkania omówiono następujące zagadnienia:
– propozycja przygotowania cyklu audycji radiowych na temat samorządów zawodów zaufania publicznego z możliwością zadawania pytań;
– projekt stanowiska o wprowadzenie przepisów lub/i wytycznych pozwalających na jednolite stosowanie zapisów zawartych w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;
– organizacja imprezy sportowo-integracyjnej.

Zasadniczym punktem posiedzenia było podjęcie stanowiska w sprawie możliwości odliczenia składek na rzecz Izb Zawodów Zaufania Publicznego od dochodu osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Kolejne posiedzenie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zaplanowano na 3 października 2023 r.

wróć do aktualności