AKTUALNOŚCI ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

czerwiec 29, 2022

Śląska Izba Aptekarska objęła prezydencję w Śląskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Z prawdziwą przyjemnością informuję Państwa, iż w wyniku wyborów które odbyły się 28 czerwca 2022 r., Śląska Izba Aptekarska objęła prezydencję w Śląskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Pracami Forum w trakcie kadencji kieruje Przewodniczący, którym został Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Mikołaj Konstanty.

Śląska Izba Aptekarska będzie przewodniczyła Śląskiemu Forum do końca do 2023 r.

Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego powstało 27 kwietnia 2016 r. Obecnie zrzesza 19 organizacji samorządów zawodowych z terenu województwa śląskiego. Ideą inicjatorów powstania forum było stworzenie płaszczyzny pozwalającej na wymianę poglądów i doświadczeń związanych z działalnością zawodów zaufania publicznego oraz wzmocnienie idei samorządności. Spotkania w ramach Forum dają m.in. możliwość wspólnego występowania z opiniami i działaniami w stosunku do władz państwowych i samorządowych, wymianę inicjatyw i doświadczeń dotyczących warunków i sposobów wykonywania ustawowych zadań zawodowych oraz integrację środowisk samorządowych.

wróć do aktualności