AKTUALNOŚCI ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

czerwiec 13, 2018

12.06.2018 roku – Drugie spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

W dniu 12 czerwca 2018 roku odbyło się drugie spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego pod przewodnictwem Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach – adwokata Romana Kusz.

Tematem przewodnim spotkania było zaufanie i jego rola w wykonywaniu zawodu.

Tym razem, Forum odbyło się w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Adwokat Jerzy Pinior zwrócił szczególną uwagę na wspaniałą historię Sali Sejmu Śląskiego, uroczystość i dostojność tego miejsca, a także podkreślił, że dla adwokatury katowickiej jest to miejsce szczególne, ponieważ to właśnie w tej sali co roku nowi aplikanci adwokaccy składają swoje ślubowanie.

Następnie, Profesor Zygmunt Tobor przemawiał na temat istoty zaufania, a także jego ogromnej wagi przy wykonywaniu zawodów zaufania publicznego. Pan Profesor zwrócił uwagę na problem stanu zaufania w społeczeństwie i równoczesną ciągłą potrzebę pracy nad budowaniem kultury zaufania, której brak może doprowadzić do wielu negatywnych zjawisk.

Głos zabrał także Sędzia Jarosław Gwizdak, który również poruszył kwestię istoty zaufania w społeczeństwie, a także tego w jaki sposób możliwe jest budowanie zaufania w sytuacjach dnia codziennego i jak ważne jest dostrzeganie wokół nas osób godnych zaufania.

Na koniec spotkania, Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej – dr n. med. Jacek Kozakiewicz przedstawił relację z Ogólnopolskiego spotkania organizacji samorządów zawodów zaufania publicznego, które odbyło się 6 czerwca br. w Łodzi, a także zapowiedział, że następne ogólnopolskie spotkanie zostało wstępnie zaplanowane na dzień 23 listopada w Katowicach. Uczestnicy forum wyrazili również chęć zaproszenia przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego z miast, które do tej pory nie uczestniczyły w ogólnopolskich spotkaniach.

Kolejny termin Forum został wyznaczony na 26 września 2018 roku na godzinę 16.30, kiedy to ma być kontynuowana dyskusja na temat zaufania. Po panelu dyskusyjnym, o godzinie 18.00 zaplanowany został uroczysty koncert muzyczny.

 

wróć do aktualności