AKTUALNOŚCI ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Grudzień 15, 2017

7 spotkanie Forum – podsumowanie pierwszej prezydencji

12 grudnia br. w Sali audytoryjnej Domu Lekarza w Katowicach odbyło się świąteczne spotkanie  Forum.

Oprócz członków Forum w spotkaniu udział wzięli: Grzegorz Gwóźdź zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego i prof. Jarosław Markowski przewodniczący Komisji  ds. Etyki Okręgowej Rady Lekarskiej.

Pierwsza część spotkania dotyczyła działań samorządów medycznych na rzecz edukacji.  Prof. J. Markowski w swojej prezentacji zarekomendował gościom 4 edycję akcji edukacyjnej skierowanej do społeczeństwa  „Nie żyj złudzeniami, zdrowie jest najważniejsze” pt. „Niezbędne dla zdrowia” . Poradnik „Niezbędne dla zdrowia” powstał z inicjatywy ŚIL przy udziale  samorządów medycznych wchodzących w skład Forum: Śląskiej Izby Aptekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, a także Federacji Pacjentów Polskich.

        „Nasi przodkowie mawiali: „tempus fugit”, „panta rei” – tak jest   w przypadku naszej prezydencji: czas szybko płynie. Zbliżamy się do końca 2017 roku i czas przekazać prezydencję kolejnemu samorządowi” powiedział  J. Kozakiewicz przewodniczący Forum pierwszej kadencji rozpoczynając podsumowanie działalności w okresie 27 kwietnia 2016 – 12 grudnia 2017.

Podczas pierwszej prezydencji  Śląskiej Izby Lekarskiej  zorganizowanych zostało: 7 spotkań, 3 panele dyskusyjne, 1 spotkanie specjalne: rzeczników odpowiedzialności zawodowej  i dyscyplinarnej oraz sędziów sądów dyscyplinarnych samorządów zawodowych oraz Bal Charytatywny.

Członkowie Forum podjęli w tym czasie  5 uchwał, w tym m.in. Uchwałę nr 1/2016 z dn. 28.06.2016r. w sprawie bezpieczeństwa wykonywania zawodu; Uchwałę nr 2/2016 z dn. 27.09.2016r. w sprawie samorządności zawodowej;  Uchwałę nr 4/2016 z dn. 5.12.2016r. w sprawie tajemnicy zawodowej.

28.03.2017r. podpisany został List intencyjny w sprawie poszerzania współpracy między samorządem terytorialnym a samorządami zawodowymi skupionymi w Forum. Sygnatariuszami Listu byli: J. Kozakiewicz przewodniczący Forum i Wojciech Saługa Marszałek Województwa Śląskiego.

Gośćmi  Forum  byli m.in.:

  • Posłowie RP: wicemarszałek Sejmu RP Barbara Dolniak, Barbara Dziuk. Grzegorz Długi, Wojciech Szarama, Marek Wójcik,
  • Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek
  • Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa
  • Reprezentanci Mazowieckiego i Łódzkiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.
  • Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były wiceprezes TK Janusz Niemcewicz
  • Przedstawiciele środowisk gospodarczych, w tym prezes RIG Tadeusz Donocik
  • Przedstawiciele środowisk uniwersyteckich z kraju i zagranicy

„Merytoryczna, międzyśrodowiskowa debata zawsze jest niesłychanie ważna  w życiu społecznym, w każdej jego przestrzeni.  Obserwujemy bowiem  często zawężanie się środowisk zawodowych przede wszystkim do swoich problemów. Forum daje nam przestrzeń do  dialogu, poznania swoich problemów, doświadczeń  i wyzwań , a także ich lepszej reprezentacji na zewnątrz – powiedział J. KozakiewiczTo nie tylko symboliczne porozumienie, chcemy wspólnie pracować dla dobra zawodowej samorządności, tak istotnej naszym zdaniem dla dalszego rozwoju  Państwa Polskiego”.

Na wniosek r.pr. Ryszarda Ostrowskiego Dziekana Okręgowej Rady Radców Prawnych w Katowicach, członkowie Forum przyznali J. Kozakiewiczowi tytuł „Honorowego Przewodniczącego” za zasługi na rzecz utworzenia ŚFSZZP oraz za wkład pracy, aktywność i zaangażowanie w działalność Forum, w tym także za działania na rzecz umacniania samorządności zawodowej i tworzenia dobrego wizerunku Forum w przestrzeni publicznej.

Spotkanie zakończyło się Koncertem Kolęd w wykonaniu   Chóru Śląskiej Izby Lekarskiej „CAMES”. Cantus Medici ex Silesia, czyli „Śpiew lekarzy ze Śląska powstał w październiku 2009 r. przy Śląskiej Izbie Lekarskiej . Skupia około 20 śpiewaków – lekarzy różnych specjalności, członków ich rodzin oraz sympatyków, którym radość sprawia wspólne śpiewanie. Od początku dyrygentem i opiekunem muzycznym zespołu jest Dorota Dziełak-Szczepan, artystka Chóru Filharmonii Śląskiej.

W załączeniu:

Pełna prezentacja „Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 2016-2017”.

Podsumowanie działalności Forum 2016-2017

 

wróć do aktualności