AKTUALNOŚCI ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Listopad 28, 2017

Zdrowie najlepszą inwestycją!

W ramach podjętej w  ub. roku  akcji edukacyjnej „Nie żyj złudzeniami, zdrowie jest najważniejsze”  Śląska Izba Lekarska zorganizowała jej  IV edycję, pod hasłem „Niezbędne dla zdrowia”. Celem akcji  jest poprawa stanu zdrowotności polskiego społeczeństwa poprzez  przekazywanie rzetelnej wiedzy dotyczącej wybranych zagadnień medycznych  i wzmacnianie  świadomości  w tym względzie.

Poradnik „Niezbędne dla zdrowia” powstał z inicjatywy ŚIL przy udziale Śląskiej Izby Aptekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Katowicach oraz Federacji Pacjentów Polskich. Współuczestniczenie w akcji Federacji Pacjentów Polskich ma szczególną wartość i znaczenie dla świadomego i przemyślanego udziału pacjentów w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, co ma niebagatelne znaczenie dla  efektywności systemu ochrony zdrowia .

Prawo do ochrony życia i zdrowia gwarantuje nam Konstytucja. Coraz częściej pojawia się jednak  oczekiwanie, że „zdrowie” mają dostarczać organizatorzy ochrony zdrowia (w tym nie stroniący od obietnic  politycy i decydenci), a przede wszystkim lekarze, pielęgniarki, aptekarze i inni pracownicy medyczni, a pacjent ma być tylko odbiorcą tego dobra. Tymczasem odpowiedzialność za zdrowie wobec ograniczonych możliwości (pomimo stałego postępu) medycyny naprawczej ponoszą w znacznej mierze  sami pacjenci.

Zdaniem Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Jacka Kozakiewicza: „Zdrowie było, jest i będzie najwyższym dobrem, najlepszą inwestycją zarówno indywidualną, jak i publiczną.”

Stosowanie się do poniższych zaleceń pomoże zachować zdrowie w jak najlepszym stanie:

 1. Dbaj o własne zdrowie – to Twoje największe dobro!
 2. Zapobiegaj chorobom przestrzegając zaleceń prozdrowotnych, m.in. stosując odpowiednią dietę i aktywność fizyczną.
 3. Nie lekceważ niepokojących objawów.
 4. Nie pal papierosów, nie zażywaj narkotyków oraz tzw. dopalaczy, nie nadużywaj alkoholu.
 5. Korzystaj ze szczepień ochronnych i badań profilaktycznych.
 6. Dbaj o higienę osobistą.
 7. Przedstaw lekarzowi lub farmaceucie swój problem, niczego nie ukrywając – zwłaszcza informacji o przyjmowanych lekach i innych produktach.
 8. Stosuj się do zaleceń lekarza, realizuj plan leczenia, zażywaj przepisane leki a jeśli masz wątpliwości odnośnie działania leków – powiedz o tym lekarzowi lub farmaceucie.
 9. Miej cierpliwość w oczekiwaniu na efekt leczenia.
 10. Pamiętaj, że wzajemne zaufanie pacjenta, lekarza, farmaceuty, pielęgniarki  i położnej oraz innych pracowników medycznych jest niezwykle ważne dla osiągnięcia najlepszych wyników leczenia.
 11. Nie żyj złudzeniami – reklama i internetowy „dr Google” nie leczą!
 12. Informuj lekarza o braku możliwości przyjścia na umówioną wizytę, dasz szansę innym na szybszą pomoc.

 

 

wróć do aktualności