BESKIDZKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W BIELSKU-BIAŁEJ

Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej Beskidzka Okręgowa Izby Aptekarska
mgr farm. Magdalena Baścik

Opis działalności izby:

Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białej powstała 25 stycznia 1992 roku, obecnie liczy 773 członków. Podstawowym zadaniem tego samorządu jest sprawowanie pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu farmaceuty. Ponadto Izba reprezentuje indywidualne i zbiorowe interesy jej członków, organizuje szkolenia farmaceutów, przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz prowadzi okręgowy rejestr farmaceutów. Na terenie swojego działania Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska w Bielsku-Białe współdziała z organami administracji publicznej, oraz innymi organizacjami w kraju w sprawach dotyczących warunków wykonywania zawodu farmaceuty.

Dane kontaktowe

ul. 3 Maja 74/4a, 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 810 16 20
+48 33 812 28 85
biuro@bielsko.boia.pl
http://www.bielsko.boia.pl

Motto:

Zawsze należy wybierać dobro, nawet wtedy, gdy ustanawiane prawa je przekreślają.