IZBA KOMORNICZA W KATOWICACH

Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Katowicach
dr Rafał Łyszczek

Opis działalności izby:

Izbę Komorniczą w Katowicach tworzą komornicy prowadzący kancelarię w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach, który obejmuje obszar właściwości Sądów Okręgowych w Katowicach, Bielsko-Białej, Częstochowie i Gliwicach.
W chwili obecnej liczba liczy 214 członków.
Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny wykonujący zawód zaufania publicznego, pełni służbę na rzecz wymiaru sprawiedliwości.
Na mocy przepisu art. 93 ww. Ustawy, do zakresu działania izby komorniczej należy:
• wyrażanie opinii w sprawie powoływania i odwoływania komorników i asesorów komorniczych;
• nadzór nad przestrzeganiem przez komorników i asesorów komorniczych powagi i godności zawodu;
• zlecanie komornikom-wizytatorom dokonania wizytacji wyznaczonej kancelarii;
• organizowanie doskonalenia zawodowego komorników;
• organizowanie szkolenia aplikantów komorniczych;
• zarząd majątkiem izby komorniczej;
• zwoływanie walnych zgromadzeń komorników izby komorniczej i wykonywanie uchwał tych zgromadzeń;
• prowadzenie rejestrów komorników, asesorów i aplikantów komorniczych oraz rejestru kancelarii i ich siedzib w obrębie danej izby komorniczej;

Dane kontaktowe

ul.Promienna 15, 40-157 Katowice
+48 32 204 32 94
+48 32 204 32 94 wew 18
izba.katowicka@komornik.pl
http://www.izba.katowicka.komornik.pl