AKTUALNOŚCI ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

styczeń 29, 2019

Noworoczne spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

29 stycznia w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się pierwsze w 2019 roku spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Spotkanie otworzył Dziekan Okręgowej Izby Adwokackiej w Katowicach Mecenas Roman Kusz, który w minionym roku pełnił funkcję Przewodniczącego Forum.

Pan Mecenas podsumował wszystkie posiedzenia i wydarzenia, które miały miejsce w ramach zeszłorocznej działalności Forum.

Głos następnie zabrali Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej – dr n. med. Jacek Kozakiewicz oraz Prezes Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach lek. wet. Krzysztof Orlik.

Punktem kulminacyjnym spotkania było przekazanie prezydencji Forum Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Nowa Przewodnicząca Forum Pani mgr Anna Janik zapowiedziała przyszłe wydarzenia oraz przekazała, iż kolejne Ogólnopolskie spotkanie organizacji samorządów zawodów zaufania publicznego ma się odbyć już w kwietniu.

Podczas posiedzenia wybrano również nowych członków Prezydium Forum, którymi zostali: Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach mgr Anna Janik, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej – dr n. med. Jacek Kozakiewicz, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach mec. Roman Kusz, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa mgr. Inż. Roman Karwowski, Notariusz Przemysław Michalewicz.

Na koniec, wszyscy obecni zostali zaproszeni do wspólnego kolędowania.

wróć do aktualności