AKTUALNOŚCI ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

listopad 20, 2018

II Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów Zaufania Publicznego

W dniu 20.11.2018 roku w historycznej Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach odbyło się II Ogólnopolskie Spotkanie Samorządów Zaufania Publicznego. W spotkaniu licznie uczestniczyli przedstawiciele Regionalnych Porozumień Samorządów Zaufania Publicznego z całej Polski.

W trakcie spotkania podjęte zostały cztery uchwały dotyczące:

– uczczenia pamięci przedstawicieli naszych zawodów, którzy swoją pracą i walką budowali zręby niepodległości i państwowości polskiej po 123 latach niewoli,

– bezpieczeństwa wykonywania zawodów zaufania publicznego,

– tajemnicy zawodowej

– szczepień ochronnych.

Ponadto, Przedstawiciele samorządów szeroko omawiali kwestię utworzenia własnej ogólnopolskiej listy kandydatów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego w wyborach parlamentarnych.

Zgromadzeni ustalili miejsca kolejnych Zgromadzeń Samorządów, a także przyjęli ramy organizacyjne swojej działalności. W trakcie spotkania wyłoniono również grono Prezydium, którego pracami będzie kierował Koordynator w osobie dr. Jacka Kozakiewicza.

 

 

wróć do aktualności