AKTUALNOŚCI ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Październik 19, 2017

Odbyło się VI spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

18 października br. w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach odbyło się szóste spotkanie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, stanowiące kontynuację czerwcowego posiedzenia o miejscu prawa naturalnego w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego, w tym roli i znaczenia w codziennej pracy odpowiednich wartości oraz standardów.

W październikowym panelu, który przebiegł pod hasłem: „Zaufanie i odpowiedzialność w przestrzeni publicznej” wzięli udział:

– prof. Leonard Neuger (historyk literatury i tłumacz; dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Sztokholmskiego; Profesor Honorowy UŚ; jeden z założycieli Solidarności na Uniwersytecie Śląskim; autor ponad 200 prac naukowych, krytycznych, eseistycznych na tematy związane z polską literaturą współczesną i teorią przekładu; współpracownik i korespondent czasopism emigracyjnych oraz Szwedzkiego Radia i BBC);

– prof. dr hab. n. med. Jan Duława – (dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Internistów);

– dr hab. Mariusz Wojewoda (z Uniwersytetu Śląskiego, Zakładu Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki).

Moderatorem panelu był prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (z Uniwersytetu Śląskiego, Zakładu Logiki i Metodologii Nauk). Roboczą część spotkania prowadziła mec. Kinga Widera z Izby Adwokackiej w Katowicach.

Dwugodzinne spotkanie zdominowała dyskusja panelistów ze słuchaczami, poświęcona zagadnieniu „odpowiedzialności” i „przyzwoitości” w życiu prywatnym, zawodowym oraz publicznym. Omawiano różne aspekty znaczenia obu terminów, przytaczano sytuacje z życia, które zdają się dowodzić, jakim aksjomatom jesteśmy wierni na co dzień. Dywagowano nad rozpiętością ludzkich zachowań, znajdujących odzwierciedlenie w literaturze, w wnioskach z obserwacji życia zawodowego i rodzinnego. Z sali padały pytania o autorytety i konteksty ich precyzowania. Nie każde zapytanie doczekało się odpowiedzi, na niektóre odpowiedzi było kilka – każdy głos zdawał się dowodzić konieczności kontynuowania tematu podczas przyszłych spotkań Forum.


Na wniosek przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Franciszka Buszki, panel odbywał się w ramach VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, organizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

Wśród gości honorowych spotkania znaleźli się: przedstawiciel przewodniczącego Sejmiku Woj. Śląskiego Leszek Boniewski , prezes Regionalnej Izby Gospodarczej Tadeusz Donocik oraz dr Barbara Kopczyńska prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

AW-Ś

wróć do aktualności