AKTUALNOŚCI ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Czerwiec 30, 2017

Spotkanie rzeczników i sędziów

Z inicjatywy Przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Franciszka Buszki, w Śląskiej Izbie Lekarskiej w dniu 23 czerwca br., odbyło się pierwsze spotkanie przedstawicieli organów odpowiedzialności zawodowej  poszczególnych samorządów zawodowych .

Spotkanie z udziałem 40 reprezentantów 11 samorządów, miało na celu określenie ram współpracy w zakresie organizacji spotkań cyklicznych, które służyłyby wymianie doświadczeń, poglądów oraz wzajemnej współpracy, także szkoleniowej. Uwzględniając wnioski z dyskusji postanowiono, iż w najbliższym czasie powstanie opracowanie zbiorcze, które pozwoli na ustalenie podobieństw i różnic pomiędzy samorządami na polu odpowiedzialności zawodowej, m.in. w zakresie regulacji prawnych, problemów wewnątrzsamorządowych oraz zasad postępowania. Uczestnicy spotkania zobowiązali się również do opracowania  oferty pomocowej w/w zakresie  dla pozostałych samorządów.

Wymiana doświadczeń związanych z pełnieniem tych odpowiedzialnych funkcji pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy i   wypracowanie optymalnych  metod postępowania.

 

wróć do aktualności