AKTUALNOŚCI ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Czerwiec 30, 2017

Miejsce prawa naturalnego w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego

W miniony wtorek, 27 czerwca br. w Śląskiej Izbie Lekarskiej odbyło się piąte spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego.  Tym razem w programie spotkania znalazł się panel dyskusyjny ”Miejsce prawa naturalnego w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego”.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli samorządów zrzeszonych w Forum, udział wzięli: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, prezes ORL w Warszawie, reprezentant Mazowieckiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego Andrzej Sawoni, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były wiceprezes TK Janusz Niemcewicz, Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki ks. Damian Copek, Prezes RIG Tadeusz Donocik. Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia ks. Łukasz Stawarz.

Witając gości przewodniczący ŚFSZZP Jacek Kozakiewicz, podkreślił: „ zasadniczym celem naszego spotkania jest zainicjowanie debaty o znaczeniu w naszej codziennej pracy wysokich standardów zawodowych i moralnych, których treść i moc zobowiązująca wywodzi się z fundamentów powszechnego prawa naturalnego.”

Wśród panelistów, którzy przedstawili koncepcję prawa naturalnego w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych, takich jak filologia, teologia czy filozofia, znaleźli się: prof. dr hab. Heinrich Badura (Rektor Europejskiej Akademii ds. Badań Życia, Integracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Wiedniu), dr hab. prof. UO  ks. Konrad Glombik (Uniwersytet Opolski, Katedra Teologii Moralnej i Duchowości), prof. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny,Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej),prof. dr hab. Anna Łabno (Uniwersytet Śląski, Katedra Prawa Konstytucyjnego), mgr Sebastian Śpiewak (Uniwersytet Śląski, Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej),dr hab. Mariusz Wojewoda (Uniwersytet Śląski, Zakład Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki). Moderatorem panelu był: prof. Krzysztof Wieczorek (Uniwersytet Śląski, Zakład Logiki i Metodologii Nauk)

O podsumowanie poprosiliśmy prof. K. Wieczorka: „w dyskusji bardzo szybko wyszło na jaw, że nie ma i nie może być zgody, co do kluczowego problemu: w jakim stopniu zasady moralne i reguły postępowania, wywodzące się z idei prawa naturalnego zakotwiczonej  u samych podstaw naszej kultury współżycia między ludźmi, są dziś jeszcze rzeczywistym regulatorem naszego postępowania. Choć bardzo szczytnie i przekonująco brzmiały nawiązania do klasycznych kanonów literatury, filozofii i refleksji teologicznej,  to równocześnie doszła do głosu świadomość, w jak bardzo złożonych czasach dziś żyjemy i jak trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, co konkretnie powinniśmy czynić, by sprostać wysokim wymaganiom etycznym zawodów publicznego zaufania. W refleksji podsumowującej dyskutanci doszli do wniosku, że fundamentalną rolę w życiu odgrywa troska o to, by wziąć odpowiedzialność za osobę, która nam – jako specjalistom – powierza siebie i swoje najważniejsze sprawy. Można ten cel osiągnąć na wielu różnych drogach; jedną z nich – nie jedyną, ale na pewno godną uwagi i zainteresowania, jest budowanie etosu osobowego na wierności idei prawa naturalnego, która – choć często i z różnych pozycji krytykowana – nigdy nie zawiodła tych, którzy się do niej uciekają”.

Relacja filmowa z panelu:

wróć do aktualności