AKTUALNOŚCI ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Czerwiec 29, 2017

Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki

2 czerwca br.  odbyła się w Warszawie konferencja nt. Samorząd zawodowy gwarantem bezpieczeństwa jednostki, zorganizowana przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Mazowieckie Forum Samorządów Zaufania Publicznego.

W konferencji, której przewodniczył senator Michał Seweryński, wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, uczestniczyli senatorowie, członkowie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz forów zawodów zaufania publicznego – mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego.

Referaty wprowadzające przedstawili:

  • Włodzimierz Chróścik, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych, pt. Rola profesjonalnych zawodów prawniczych zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli w obrocie prawnym,
  • Mieczysław Grodzki, przewodniczący Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
    Rola Samorządu Zawodowego Budownictwa i jego wpływ na bezpieczeństwo i wzrost komfortu jednostki,
  • Paweł Trojanek, przewodniczący Zarządu Oddziału Mazowieckiego Okręgowej Izby Doradców Podatkowych, jednocześnie przewodniczący Mazowieckiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego, pt. Gwarancje Interesu Publicznego i jego ochrona a wykonywanie zawodów zaufania publicznego,
  • Andrzej Sawoni, prezes Okręgowej Izby lekarskiej w Warszawie, pt. Medyczne samorządy zaufania publicznego – gwarancja bezpieczeństwa pacjentów.

W dalszej części konferencji głos zabierali przedstawiciele poszczególnych samorządów, artykułując najważniejsze problemy nurtujące ich środowiska i przedstawiając propozycje mogące przyczynić się do umocnienia roli samorządów. Najważniejszą z nich była propozycja stworzenia ustawowej platformy porozumienia i uzgodnień między rządem, a samorządami na wzór Komisji Wspólnej Rządu
i Samorządu Terytorialnego, zgłoszona przez prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Andrzeja Rocha Dobruckiego. W dużej części wystąpień zwracano również uwagę na znaczącą rolę etyki
i odpowiedzialności zawodowej w codziennej pracy i jej wpływ na budowanie społecznego zaufania.

Prowadzący konferencję powiedział w podsumowaniu, że była ona bardzo potrzebna i potwierdził ważną rolę zawodów zaufania publicznego – społeczeństwo nie może bez nich funkcjonować. Zwrócił uwagę również, że samorządy powinny bardziej wykorzystywać możliwość zgłaszania petycji zawierających postulaty legislacyjne.

ŚFSZZP reprezentowali:

1/ Piotr Brukiewicz – prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej

2/ Roman Karwowski – członek Prezydium Rady Śląskiej Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

3/ Mikołaj Machulik – sekretarz Rady Śląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

(RK)

wróć do aktualności