AKTUALNOŚCI ŚLĄSKIEGO FORUM SAMORZĄDÓW ZAWODÓW ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Kwiecień 21, 2017

Muzeum Historii Medycyny i Farmacji powstanie w Rybniku

19 kwietnia br. w Rybniku zostało podpisane porozumienie   o współpracy dotyczącego utworzenia Muzeum Historii Medycyny  i Farmacji, pomiędzy Śląską Izbą Lekarską w Katowicach  a Miastem Rybnik.

Muzeum powstanie w specjalnie zaadoptowanych pomieszczeniach pod ekspozycje,  ulokowanych w zabytkowym kompleksie szpitalnym „Juliusz”,   w budynku „Rafał”, o powierzchni użytkowej 1800 m². Przy organizacji ekspozycji ma zostać wykorzystany  dorobek naukowy i archiwalny Śląskiej Izby Lekarskiej. Będzie to pierwsze w Polsce muzeum medycyny. Otwarcie planowane jest w 2019 roku.

W obecności wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorza Wolnika i reprezentującego Marszałka Województwa Śląskiego Dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego Przemysława Smyczka  porozumienie podpisali: w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Jacek Kozakiewicz oraz w imieniu Miasta Rybnik Prezydent Piotr Kuczera.

W związku z planami dotyczącymi utworzenia Muzeum, a także w odpowiedzi na potrzeby środowiska lekarskiego związane z koniecznością gromadzenia  i przechowywania materiałów historycznych, dokumentujących dzieje medycyny na Śląsku, Okręgowa Rada Lekarska na mocy Uchwały  z 14 września 2016 roku powołała Ośrodek Dokumentacji Historycznej ŚIL.

Zasób archiwalny powołanego Ośrodka tworzy zespół ocalałych dokumentów po dawnej działalności lekarzy – osób fizycznych i ośrodków medycznych na terenie Śląska i Zagłębia. W Ośrodku gromadzone są m.in. takie materiały jak: dokumenty piśmiennicze, zdjęcia, prasa i wycinki prasowe, relacje audiowizualne i audialne, kroniki oraz dane biograficzne osób zasłużonych. Mamy nadzieję, że bogaty zasób Ośrodka stanie się w przyszłości podwaliną pod działalność Muzeum Historii Medycyny i Farmacji.

Członkowie Rady Programowej ODH ŚIL w czasie cyklicznych posiedzeń współpracują w celu pozyskiwania i gromadzenia archiwaliów, prowadzą szeroko zakrojoną akcję informacyjną dotyczącą misji Ośrodka oraz planują działalnością wydawniczą.
Skład Rady Programowej stanowią:
Przewodniczący Rady Programowej ODH ŚIL:  dr n. med.  Jacek Kozakiewicz Członkowie Rady: prof. UŚ dr hab. Zygmunt Woźniczka (wiceprzewodniczący, Uniwersytet Śląski), dr Stanisław Mysiak (sekretarz), dr n. med. Krzysztof Brożek, dr n. med. Jerzy Dosiak, dr n. med. Mieczysław Dziedzic, prof. dr hab. n .med. Andrzej Kierzek, dr n. med. Emilian Kocot,  dr Karol Makles (Uniwersytet Śląski),  prof. dr hab. n. med. Stefan Pojda, dr n. med. Jan Rauch,  dr n. med. Krzysztof Siemianowicz,  dr n. med. Zygmunt Szwed,   dr n. med. Zygfryd Wawrzynek.

wróć do aktualności